Svět se dá chápat jako neustále se měnící energie

Často jsem dříve přemýšlel o tom, jak se dá vysvětlit svět, to co vlastně svět, lidé a předměty v něm jsou. Co je jejich podstatou, jak fungují atp.

Na škole mě učili, že svět se skládá z atomů, ve kterých se pohybují elektrony kolem jádra, kde jsou protony atd. Dříve zase lidé chápali svět, že konečnou částicí hmoty je atom a ještě předtím hmotu dělili jen na látku a rozdělovali jen látkové složení hmoty. Dnes vědci objevují, že se hmota dále dělí na kvarky a fotony atd. A tedy že předešlá definice základní částice, ze které je složen svět a věci vněm, se neustále posouvá. Musím říct, že z mého pohledu je tento proces nekonečný a tak nikdy nenajdeme poslední částici, ze které je všechno složeno. Naši šikovní vědci budou nacházet další podčásti nebo poddíly „celku“. Já to vnímám tak, že svět, život a všechno co umíme i neumíme vnímat, je nekonečné a dělení na podčásti nemá konce.

Myslím, že z tohoto pohledu není těžké pochopit, že toto dělení funguje i obráceně. Takže naše země je součástí sluneční soustavy, ta patří do galaxie, tato galaxie je součástí větší nebo menší kupy galaxií a ty jsou pak součástí něčeho, co zřejmě zatím nikdo nedefinoval jinak než vesmír. Ani zde já nechápu toto „slučování“ jako konečné a i zde se vše „slučuje“ do nekonečna.

Chvilku mi trvalo, než jsem našel v tomto vysvětlení „že svět se nekonečně dělí a slučuje“ i nějaký smysl pro sebe. Já v tomto vysvětlení našel to, z čeho je svět/vesmír složený a také, co pro mě znamená pojem Boha.

Boha spatřuji právě v tom dělení a slučování, to je pro mě to nejkrásnější co se na tom dá vnímat. To nejzajímavější je právě to, že všechno je ten Bůh, je to tím jak se Bůh dá chápat a pochopit. Je to ono slučování a rozdělování najednou, je to kontinuální neoddělitelně se projevující Energie nebo jak to jinak nazvat. Je to souvislý proud/pohyb všeho ve všem. Je to vším ve všem. Mohu říct, že když si tuto souvislost jen na malý okamžik a malinký kousíček uvědomím, jsem naplněn láskou a krásou celého světa.

Takže abych to shrnul, já chápu a vnímám svět jako všudypřítomnou kontinuální a neustále se měnící energii tedy Boha. Je stromem a vodou v něm obsaženou. Je člověkem a buňkou v něm existující. Je myšlenkou, představou, slovem, činem. Je vánkem vichřicí a horou. Je planetou, galaxií a je celým vesmírem.

Je pro mě vším ve všem.

A protože je energie či Bůh vším, tak toto vysvětlení není konečné a jediné.

Boha je třeba chápat v komplexnosti a nelpět na jediném vysvětlení.

Děkuji za pozornost a přeji krásný den.

Zdraví Josua

Vytvořeno: 24. června 2009  |  Změněno: 10. srpna 2009

    Komentáře:


Přidat komentář

Zde můžete přidat komentář k tomuto článku. Pokud chcete zanechat jen vzkaz nebo máte nějakou připomínku ke stránkám přejděte sem.
Jmeno:  
Nadpis:  
Email:    
Text:  
Opište prosím tento kód.
Kontrolní kód:
Vyhrauzji si zde smazat všechny příspěvky, které nějsou k tématu, obsahují nevhodné vyjádření nebo něco či někoho haní. Děkuji za pochopení Josua.