S láskou do nového roku 2012

Milí čtenáři a přátelé,

již před časem započala velká proměna a v nadcházejícím roce bude sílit a umožňovat nám v další proměně na všech úrovních a ve všech oblastech. Je skvělé, že jsme zde a úžasné co děláme.

Svět se každým dnem stává moudřejším, často mi píší lidé kteří mají zájem o meditace, poznání a nebo jen hledají odpovědi na které neznali odpověď. Je mi ctí těmto lidem pomáhat najít tu jejich cestu která je učiní šťastnými. Někdy to není lehké, ale vždy nakonec k vysněnému cíli dojdou mají-li vytrvalost a odvahu. Mojí prací je ukázat jim možnosti, pomoci pojmenovat problémy a nebo jim ukázat jak se na věci dá ještě dívat, najít to co v televizi/knihách a u takzvaných "přátel" nenajdou i když to uvnitř intenzivně cítí a vědí že to musí být pravda nebo jen nejistě pociťují faleš okolního světa a pozlátek které jsou nám předkládána. Za další rok, mě oslovili naprosto úžasní lidé, hledající pravdu a já věřím že se jim podaří uspět.

Přeji všem a to nejen lidem ale všem tvorů a všem stromům rostlinám, ale i půdě která je plná života, aby se v proměně ke které dochází nejintenzivněji v tomto roce 2012, dokázali najít a nasměřovat tím svým správným směrem.

Hodně štěstí, lásky a tolerance

S láskou a úctou Josua

Vytvořeno: 29. prosince 2011  |  Změněno: 29. prosince 2011